agreementbookbrieffinancegovernmentlogoutmagnifymarketmarketingmazemenu-arrowobjectiveprofessortipstopicuser
ZAZNAMENALI STE PROBLÉM?
Prosím kontaktujte nás na info@ucebnicaekonomie.sk

18. Spoločnosť a podnikanie

Open teaching guidelines

ÚVOD DO TÉMY

verslas ir verslininkas

„Podnikatelia sú spoločenskou triedou, ktorá necíti žiadnu zodpovednosť? Ale akú ďalšiu spoločenskú zodpovednosť by mali mať, keď už teraz vykonávajú funkciu, ktorá je pre spoločnosť najdôležitejšia – totiž konsolidujú zdroje tak, aby plnili potreby a priania spotrebiteľov? Žiadnu. Iba ak by sme usúdili, že by sa spotrebiteľom najväčšie želania a potreby plniť nemali, že by sa im mali plniť len menej bežné želania – že by sa im napríklad nemal predávať benzín, ale bicykle, nemali by sa im predávať cigarety, ale kvety, žiadne pivo, ale počítače.“

 

(„Úloha podnikateľa v spoločnosti“, Ako a prečo spoločnosť vníma podnikateľov?) Vilnius: LLRI, 2013).

Čo je to spoločenská zodpovednosť podnikateľov – stavba pomníkov alebo pečenie chleba? Sú zákony jediným prostriedkom, ako podnikateľov donútiť k spoločenskej zodpovednosti? Aká budúcnosť čaká firmu, ktorá nie je spoločensky zodpovedná?

POJMY

ZÁKLADNÉ POJMY

PRAKTICKÁ ČASŤ

1. CVIČENIE

Vyhodnoťte. Ktoré z nižšie uvedených spoločností
sú najviac spoločensky zodpovedné
(t. j. ich záujmy sa najviac zhodujú so záujmami
spoločnosti)? (1 znamená najvyššiu
a 6 najnižšiu spoločenskú zodpovednosť.)

atsakomybė

Náčrt odpovedí: všetky firmy, ktoré vyrábajú a predávajú tovar a služby, ktoré ľudia potrebujú, sú spoločensky zodpovedné. Napĺňajú potreby spoločnosti. Firmy nemôžu robiť nič správne a zodpovedné, ak to zákazníci nebudú chcieť. Príklad: Firmy nebudú predávať bio potraviny, pokiaľ ich nikto nebude kupovať. Firmy budú predávať nezdravé fastfoodové jedlo, kým ho ľudia budú kupovať. Firmy sú také zodpovedné, akí zodpovední sú ich zákazníci. Firmy jednoducho reflektujú priania svojich zákazníkov.span>

** Tu ide hlavne o to, aby žiaci svoje odpovede vedeli podložiť argumentmi.

2. CVIČENIE

Ktoré zo záujmov sú verejné, podnikateľské alebo verejné aj spoločenské? Vysvetlite, prečo si to myslíte.

Situácia: Verejný záujem: Podnikateľský záujem:
Firmy, ktoré chcú mať stále zisky a možnosť rozširovať svoju obchodnú činnosť, musia svojim zákazníkom poskytovať tovar a služby, ktoré nie sú v rozpore s verejným záujmom. Podnikateľská sféra odráža záujmy spoločnosti. Podnikatelia musia byť pripravení plniť všetky požiadavky zákazníkov – inak by totiž boli v strate.
1. Zdravé potraviny. Ak ich zákazníci chcú a môžu za ne zaplatiť, podnikatelia budú mať záujem s nimi obchodovať.
2. Bezpečnosť. Ak zákazníci budú chcieť bezpečnosť a budú ochotní si za ňu zaplatiť, podnikatelia im ju zariadia (pozri napr. bezpečnostné agentúry).
3. Nízka cena a vysoká kvalita tovaru. Toto je v záujme spotrebiteľov. Podnikatelia by pravdepodobne chceli všetko vyrábať čo najlacnejšie a predávať čo najdrahšie. Bráni im v tom však konkurencia. Tá ich tlači k tomu, aby predávali lacnejšie a kvalitnejšie, než by chceli.
4. Vysoké mzdy pre zamestnancov. Toto nie je v záujme spotrebiteľov. Vyššie mzdové náklady znamenajú drahšie produkty. Zamestnávatelia by asi najradšej mali výborných zamestnancov, ktorí by ich nič nestáli, ale konkurencia medzi zamestnávateľmi im to nedovolí.
5. Jasné a pravdivé informácie o tovaroch a službách „Keď ma niekto oklame raz – hanba mu! Keď ma niekto oklame dvakrát – hanba mi!“ Ak teda podnikatelia chcú, aby bol po ich tovare či službách dopyt, musia byť poctiví. Po nejaký čas sa im možno oplatí dávať zákazníkom nezrozumiteľné alebo nesprávne informácie, ale podnikateľ, ktorý to tak bude robiť dlhodobo, stratí zákazníkov a skrachuje. Hrozba straty reputácie vytvára tlak na dobré správanie sa.

3. CVIČENIE

Potvrď alebo vyvráť mýtus.

Vyvracanie mýtov:

1. Spoločensky zodpovedné firmy by nemali vyrábať ani predávať výrobky, ktoré škodia životnému prostrediu (palivové hmoty, čistiace prostriedky, mobilné telefóny a pod.).
Toto je mýtus. Spoločensky zodpovedné je napĺňať potreby kupujúcich. Pokiaľ kupujúci chcú produkty, ktoré škodia životnému prostrediu, firmy ich vyrábajú a predávajú. Keby ich nikto nekupoval, nikto by ich ani nepredával. Miera poškodenia životného prostredia priamo závisí od svedomia, informovanosti a spôsobu rozhodovania spotrebiteľov.

2. Firmy, ktoré zaujíma len zisk, nie sú spoločensky zodpovedné.
Toto je mýtus, pretože na to, aby firma nebola v strate, je potrebné plniť želania zákazníkov, a to je spoločensky zodpovedné. Kto predáva nekvalitné a predražené tovary a služby, klame zákazníkov alebo im podáva nesprávne informácie o svojich výrobkoch, ten dlhodobo zisk nikdy mať nebude. Firmy, ktorým ide o zisk, sú spoločensky zodpovedné.

3. Záujmy podnikateľov sa len zriedkakedy zhodujú s verejným záujmom.
Toto je mýtus. Ak sa podnikatelia usilujú o dlhodobý a trvalý úspech svojej firmy, ich záujmy sa zhodujú s verejným záujmom. Firma, ktorá neprikladá váhu záujmom druhých, skôr alebo neskôr skrachuje.

4. CVIČENIE

Prečítajte si úryvky o spoločensky zodpovednom
podnikaní rôznych slovenských spoločností
a odpovedzte na otázky.

Spoločnosť zaručuje zamestnancom, ktorých
považuje za najcennejšiu súčasť spoločnosti a kľúč k jej
úspechu, spravodlivý a neomeškaný plat, ako aj právo na oddych a každoročnú platenú dovolenku.“ (TEO)

Uvedomujeme si význam talentu mladých ľudí,
ktorý prezentujeme širokej verejnosti. Práve preto
sme hlavným sponzorom prezentácií najlepších
diel absolventov Umeleckej akadémie v Bratislave.
Výstava mladých talentovaných umelcov a sprievodné
podujatia sú súčasťou kultúrneho života nášho mesta.(Belekom)

„Spoločnosť dotovala 2 000 mobilných telefónov
starším obyvateľom vo vidieckych oblastiach
a súhlasila, že počas jedného roka im prispeje
na kredit 12,90 eur mesačne.“ (Telefonika)
„Zvýšenie úspory energie prostredníctvom
pozitívneho vplyvu na spotrebu energie v spoločnosti
a podporou šetrenia zdrojov energie, teda podpora
ochrany životného prostredia, sú základom našej
spoločensky zodpovednej prevádzky.“ (Lesto)

 

1. Prečo spoločnosti zverejňujú informácie o svojom
spoločensky zodpovednom podnikaní??

Pretože to ľudia ocenia. Zákazníci niekedy berú do úvahy princípy spoločenskej zodpovednosti aj všetko, čo firma doteraz vykonala, a podľa toho sa rozhodujú, či si od nej niečo kúpi, alebo nie.

2. Znamená to, že podniky, ktoré nezverejňujú
informácie o spoločensky zodpovednom podnikaní,
sú spoločensky nezodpovedné?

Všetky firmy, ktoré vyrábajú to, čo ľudia potrebujú, sú spoločensky zodpovedné. Ale niektoré firmy sa snažia spoločnosti prospieť aj iným spôsobom (napr. sa starajú o starých ľudí, o mládež, umelcov, prírodu a pod.). Dôležité je pochopiť, že zodpovednosť je každodenná služba spoločnosti vo všetkých oblastiach činnosti firmy. Firma, ktorá pomáha chrániť delfíny pred vyhynutím, ale zle zaobchádza so svojimi zamestnancami, sa nedá jednoznačne nazvať spoločensky zodpovednou.

3. Ktoré oblasti by podľa vás mali byť najdôležitejšie
pre spoločensky zodpovedný podnik: zákazníci,
zamestnanci, ochrana životného prostredia,
bezpečnosť verejnosti, vzdelávanie atď.?

Zodpovednosť – to je záväzok, služba. Spoločnosť – to sú ľudia, verejnosť. A verejnosť tvoria všetci ľudia: zákazníci, zamestnanci, obchodní partneri, konkurenti… Preto sa musí spoločensky zodpovedná firma, ktorá chce zdarne pokračovať vo svojej obchodnej činnosti, starať o všetky tieto skupiny ľudí a správať sa k nim čestne. S firmou, ktorá by sa takto nesprávala, by nikto nechcel spolupracovať.

4. Bolo by správne prinútiť prostredníctvom zákonov
všetky podniky, aby boli spoločensky zodpovedné?

Nie, všetky firmy sú už z princípu spoločensky zodpovedné, pretože uspokojujú potreby zákazníkov. Firmy robia to, čo potrebujú ich klienti. Ak klientom záleží na tom, aby sa zakladateľ obchodu s bio potravinami správal šetrne k prírode aj v súkromí, bude používať ekologickú formu dopravy, bývať v ekologickom dome, kupovať ekoprodukty a každú sobotu organizovať osvetovú prednášku o triedení odpadu. Bude takto žiť, pokiaľ mu to pomôže v hospodárskej súťaži s ostatnými predajcami bio potravín. Ale ak zákazníci chcú len lacný tovar a nič iné, podnikateľ sa sústredí výhradne na výrobu lacného tovaru. Zákonov a nariadení upravujúcich podnikanie je už aj tak dosť. Ale nečestná, nezodpovedná firma by sa aj tak pravdepodobne dlho neudržala nad vodou. Príklad: Aj keby nebolo zákonom zakázané predávať pokazené produkty, podnikatelia by ich nepredávali, pretože by ich zákazníci jednoducho nekupovali.

5. Ako by ste zaviedli spoločenskú zodpovednosť
do svojho vlastného podniku? Prečo?

Najdôležitejšie je plniť priania zákazníkov. Na realizáciu ďalších programov, ako sú napr. štipendiá pre nadaných žiakov, päť študijno-pracovných pobytov v zahraničí pre každého zamestnanca a pod., sú potrebné peniaze – a tie môže firma získať iba tak, že zdražie svoj tovar či služby. Myslíte, že to je spoločensky zodpovedné?

FAKT? FAKT!

 

Mikropodniky sú podniky, ktoré majú
malý podiel na trhu a zarábajú dosť na prežitie,
ale nie na rozšírenie.

DOPLNKOVÉ CVIČENIA

1 CVIČENIE

Spoločenská zodpovednosť v podnikaní.

1. Aké sú dejiny spoločenskej zodpovednosti? Ako a prečo tento termín vznikol?

2. Ak firma vykoná štátom vynucovaný program spoločenskej zodpovednosti, stane sa spoločensky zodpovednou? Prečo?

3. Myslíš, že firmy v Slovenskej republike sú spoločensky zodpovedné?

4. Si spoločensky zodpovedný spotrebiteľ? Čo to je byť spoločensky zodpovedným spotrebiteľom?

2 užduotis

Socialinė verslo atsakomybė. Vaizdo įrašas ir klausimai.

1. Kokia yra socialinės atsakomybės istorija? Kaip ir kodėl šis terminas atsirado?

2. Ar tikrai įvykdęs valstybinę socialinės atsakomybės programą verslas tampa socialiai atsakingas? Kodėl?

3. Kaip manai, ar Lietuvos verslo įmonės yra socialiai atsakingos?

4. Ar tu esi socialiai atsakingas pirkėjas? Ką reiškia būti socialiai atsakingu pirkėju?

3 užduotis

Verslas ir krikščionybė. Vaizdo įrašas ir klausimai.

1. Koks yra verslo ir krikščionybės santykis?

2. Kokių krikščioniškų principų verslininkams naudinga laikytis? Kodėl?

3. Kodėl mokėti mokesčius yra krikščioniška ir kodėl ne?

4. Su kuo ir kodėl naudinga bendradarbiauti verslininkams? Kodėl nenaudinga siekti pelno, išnaudojant ir žeminant kitus?

5. Kas yra vartojimo kultūra? Ar tu priklausai šiai kultūrai?

PRE ZAUJÍMAVOSŤ

Podľa údajov z informačného portálu Yahoo Finance každý rok najviac daní v USA zaplatí najväčšia ropná spoločnosť na svete Exxon Mobil. V roku 2013 táto korporácia na daniach zaplatila celých 31 miliárd amerických dolárov. Táto suma sa takmer rovná ročnému rozpočtu verejnej správy Slovenska (čo je 35 miliárd eur).
Close teaching guidelines

Objectives

1. Atskirti pelno ir ne pelno
organizacijas.
2. Suprasti socialinės
atsakomybės reikšmę.
3. Skirti ir gretinti visuomenės
ir verslo interesus.

Differentiation

★ (vidutinės, tiks vidutinių ir
aukštesnių gebėjimų
mokiniams): 1, 2, 3, 4.