agreementbookbrieffinancegovernmentlogoutmagnifymarketmarketingmazemenu-arrowobjectiveprofessortipstopicuser
ZAZNAMENALI STE PROBLÉM?
Prosím kontaktujte nás na info@ucebnicaekonomie.sk

IV. Over si vedomosti

UŽITOČNÝ ODKAZ! ! Testy (pre žiakov) // Odpovede na otázky v týchto testoch (pre učiteľov)


1. Ktoré z týchto vlastností by mal mať podnikateľ?

a) Pracovitosť, starostlivosť a láska ku svojmu odboru;
b) kreativita, ochota riskovať a schopnosť spoznať, čo spotrebitelia potrebujú;
c) Schopnosť organizovať prácu, vyjednávať a realizovať nápady.

2. Čím je konkurencia (hospodárska súťaž) užitočná pre jednotlivých spotrebiteľov?

Keď podnikatelia súťažia o peniaze spotrebiteľov, spotrebitelia kupujú lacnejší a kvalitnejší tovar a služby.

3. Čím je konkurencia (hospodárska súťaž) užitočná pre celú spoločnosť?

Konkurencia núti podnikateľov znižovať výrobné náklady a vymýšľať nové spôsoby, ako lepšie uspokojiť potreby kupujúcich. To podnecuje pokrok, vylepšovanie a šírenie technológií.

4. Čím sa inovácia líši od vedeckého vynálezu?

Vedecký vynález je novinka určená na ďalšie vedecké využitie. Inovácia je táto novinka prispôsobená na všeobecné využitie. Príklad: Prvé počítače, ktoré vedci vynašli, zaberali aj niekoľko miestností a používať ich vedeli iba tímy odborníkov. Zato dnes môže počítač na svoje potreby využívať každý. To je inovácia – vedecký vynález prispôsobený na všeobecné využitie.

5. Akú formu podnikania by si si vybral/-a, keby si sa rozhodol/-dla podnikať? Prečo?

* Tu je najdôležitejšie, aby žiak svoju voľbu dobre podložil a aby bolo vidieť, že chápe, čím sa jednotlivé formy podnikania vyznačujú. Najjednoduchšou formou podnikania je živnosť – samostatná zárobková činnosť na živnostenský list. Živnostníci nemusia zakladať firmu, potrebujú len malú počiatočnú investíciu a žiadny základný kapitál.

6. Faktory, ktoré ovplyvňujú výšku mzdy zamestnanca:

a) produktivita;
b) používané technológie a osobné skúsenosti a schopnosti zamestnancov;
c) ponuka a dopyt na trhu práce.

7. Je pravda, že firmy, ktorým ide len o zisk, sú sociálne nezodpovedné? Prečo?

Nie je, pretože firmy môžu mať zisk len vtedy, ak budú uspokojovať potreby kupujúcich. A uspokojovanie potrieb už je samo o sebe sociálne zodpovedné.

8. Uveď príklad oligopolu a vysvetli, prečo je to oligopol.

Mobilní operátori v Slovenskej republike. Pretože je ich len niekoľko, poskytujú veľmi podobné služby a konkurujú si s ohľadom na správanie zákazníkov. Keby na tento trh chcel preniknúť nový poskytovateľ, musel by investovať obrovské peniaze. Ale vidíme aj u nás, že je to možné. Postupom času prišli noví operátori a začali konkurovať starým (O2 aj 4ka).