agreementbookbrieffinancegovernmentlogoutmagnifymarketmarketingmazemenu-arrowobjectiveprofessortipstopicuser
ZAZNAMENALI STE PROBLÉM?
Prosím kontaktujte nás na info@ucebnicaekonomie.sk

17. Podnikanie a podnikatelia

Open teaching guidelines

Úvod do problematiky

verslininkas

“<…> podnikanie v skutočností ide ruka v ruke s ľudskou aktivitou. V tomto ohľade by sa dalo povedať, že každá osoba, ktorá koná, aby zmenila súčasnosť a dosiahla svoje ciele v budúcnosti, podniká. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že táto definícia je príliš široká a nie je v súlade so súčasným jazykovým využitím, nezabúdajme na to, že plne súhlasí s pôvodným etymologickým významom slova „podnik“ (empresa v španielčine). Španielske slovo empresa a francúzske a anglické slovo entrepreneur sa etymologicky odvodzujú z latinského slovesa in prehendo-endi-ensum, čo znamená „objaviť, vidieť, vnímať, realizovať, zachytiť“ a latinský výraz in prehensa jednoznačne implikuje činnosť a znamená „prijať, chytiť“. Stručne povedané, empresa je synonymom akcie. Vo Francúzsku slovo entrepreneur dlho sprostredkovalo túto myšlienku dokonca od neskorého stredoveku, kedy bol tento výraz určený pre tých, ktorí sú zodpovední za vykonávanie dôležitých, najmä, vojnových činov alebo tých, ktorí boli poverení realizáciou veľkých stavebných projektov, napr. katedrál. Diccionario de la lengua española (slovník Kráľovskej akadémie španielskeho jazyka) ponúka jeden z významov empresa ako „namáhavú a ťažkú aktivitu, ktorá sa odvážne vykonáva“. Pojem empresa bol využívaný tiež v Stredoveku, kedy sa odvolával na insígnie niektorých rytierskych rádov nosených na znak sľubu, pod prísahou vykonávať nejakú významnú aktivitu. Koncepcia podnikania ako aktivity je nevyhnutne a neúprosne spojená s podnikavým postojom, ktorý spočíva práve v neustálom nadšení hľadať, objavovať, vytvárať alebo identifikovať nové ciele a prostriedky.”

(Huerta de Soto, Austrian School of Economics. Market Order and Entrepreneurial Creativity. 2008. Cheltenham: Edward Elgar).

V čom sú podnikatelia podobní alebo odlišní od ostatných ľudí? Máte Vy vlastnosti podnikateľa? Čo potrebujete na založenie podnikania? Aké sú hlavné funkcie podnikateľa v spoločnosti? Akú úlohu má zisk v podnikaní?

Hlavné pojmy a definície

Hlavné pojmy a definície
PODNIKANIE – zoznam osobných vlastností, ktoré človeku umožňujú ľuďom uskutočniť svoje myšlienky a využiť zručnosti spôsobom, ktorý by vyhovoval potrebám spoločnosti.
ZISK – peniaze, ktoré podnik vytvorí po zúčtovaní svojich výdavkov.

Ďalšie definície
KAPITÁLOVÉ ZDROJE – ekonomické statky využívané v procesoch produkcie iných statkov.
INOVÁCIA – novinka alebo vynález, ktorý je prispôsobený trhu a potrebám iných ľudí.

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Cvičenie 1

★ Komu bude v týchto prípadoch patriť zisk a kto bude znášať riziko?

Podnik: Komu bude patriť zisk? Kto bude znášať riziko?
1. Kaderníčka Sarah, ktorá má obchodnú licenciu; pozoruje nárast počtu klientov pred zimnou dovolenkou. Sarah Sarah
2. Predaje spoločnosti „Telefón Inc.“ dosiahli 500 miliónov smartfónov ročne. Všetci akcionári Všetci akcionári
3. Nezrovnalosti v účtovníctve sa zistili pri audite účtov spoločnosti s jedným vlastníkom. Vlastník spoločnosti Vlastník spoločnosti
4. 3D tlačiarne potravín od spoločnosti “Innovation Inc.” sa čoskoro dostanú do obchodov. Všetci akcionári Všetci akcionári
5. Škodlivé látky sa našli v prírodnej kozmetike, ktorú vyrába akciová spoločnosť „Sun“. Vlastníci spoločnosti Vlastníci spoločnosti

 

A. Ktorá forma organizácie podniku je pravdepodobne najziskovejšia?

Najväčší zisk sa dá očakávať od práce na živnosť alebo s obchodnou licenciou, pretože nemusíte zdieľať svoj zisk s inými vlastníkmi.

B. Ktorá forma organizácie podniku je pravdepodobne najrizikovejšia?

Podnik v samostatnom vlastníctve alebo s obchodnou licenciou je najrizikovejšia, pretože všetka zodpovednosť patrí len jednej osobe. V prípade bankrotu majiteľ spoločnosti s jediným vlastníkom môže za svoje záväzky zodpovedať svojím osobným majetkom.

Cvičenie 2

Dokážte alebo vyvráťte mýtus

Vyvracanie mýtov

1. Všetci ľudia majú v sebe podnikateľské vlastnosti.
Pravda. Podnikanie je súborom rôznych vlastností, ktoré charakterizujú nás všetkých, ale rôznymi spôsobmi. Jedna skupina ľudí môže mať tendenciu riskovať, iní môžu byť dobrí v predvídaní budúcich trendov, určení neuspokojeného dopytu, alebo majú dobré organizačné kvality. Kombinácia týchto vlastností je to, čo odlišuje podnikateľa od davu ľudí.

2. Spustenie podniku vyžaduje veľa kapitálu.
Mýtus. Najdôležitejšou vecou nie je kapitál, ale nápad. Ak máte dobrý nápad, peniaze si môžete vždy požičať. V modernej dobe niektoré obchodné formy, ako je on-line maloobchod, nevyžadujú veľa kapitálu. Na druhej strane, niektorí ľudia môžu mať veľa kapitálu, ale nemajú dobré nápady na podnikanie. Títo ľudia môžu chcieť vziať nápad niekoho iného a použiť svoje peniaze.

3. Štátna regulácia (zákony, zákazy) je jediným spôsobom ochrany spotrebiteľov pred chamtivosťou podnikov.
Mýtus. Chamtivosť podnikov je kontrolovaná konkurenciou. Ak podnik dodáva produkt alebo službu s nízkou kvalitou alebo privysokou cenou na dosiahnutie väčšieho zisku, spotrebitelia si jednoducho vyberú inú firmu, čo prinesie bankrot prvého podniku.

Cvičenie 3

V poradí dôležitosti zapíšte tri vlastnosti, ktoré by mal mať podnikateľ a vysvetlite, prečo si to myslíte. Ktoré z týchto vlastností máte Vy?

I. Schopnosť porozumieť potrebám spotrebiteľov, pretože zisk sa dá dosiahnuť len ich lepším, rýchlejším a lacnejším plnením v porovnaní s existujúcou konkurenciou.

II. Iniciatíva, pretože krajina môže mať potrebné prírodné zdroje a ľudský kapitál, ale ak žiadny podnik nepodnikne iniciatívu na organizáciu výroby, zdroje zostanú nevyužité.

III. Odvaha riskovať, pretože v meniacich sa podmienkach niektoré informácie nie sú pre podnikateľa dostupné. Podnikateľ odhaduje potreby spotrebiteľov a nikdy si nie je istý budúcnosťou. Riskuje svoj vlastný majetok. Preto musí byť podnikateľ vždy o krok pred konkurenciou.

SKUPINOVÁ PRÁCA!
Diskutujte o kľúčových vlastnostiach podnikateľa!
1. Každý študent by mal prezentovať vlastnosti, ktoré napísal v treťom cvičení v skupinách dvoch až štyroch osôb, ako aj vypočuť si názory ostatných členov skupiny.
2. Počas skupinovej diskusie by študenti mali podľa svojho názoru vybrať najdôležitejšiu vlastnosť a prezentovať ju triede.

Cvičenie 4

Ktoré z uvedených podnikateľských odporúčaní môžu byť prínosné a ktoré by poskytli iba malú pridanú hodnotu? Prečo?

1. Nebojte sa neznámeho.
Prínosné, ak pomáha dosiahnuť hlavné úlohy v podnikaní – pozeranie sa do budúcnosti, úspešné odhadnutie potrieb spotrebiteľov a organizácia zdrojov.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak sa riziká prijímajú slepo a bez zohľadnenia budúcich dôsledkov.

2. Ranné vtáča ďalej doskáče.
Prínosné, ak sa vám vďaka skorému vstávaniu podarí urobiť viac práce. Rána poskytujú menej rozptýlenia, pretože každý ešte spí. Ľudia sú viac koncentrovaní a dokážu urobiť viac práce, čo vedie k celkovému pozitívnemu naladeniu na celý deň.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak človek zistí, že je pre neho ťažké vstať skoro a byť produktívny.

3. 3. Nikdy nepočúvajte názory iných.
Prínosné, ak pomáha podnikateľovi vybrať si najcennejšie rady a neplytvať časom a energiou na neuvážené názory a pripomienky.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak sú názory iných ľudí vylúčené z číreho princípu. Ak je to tak, podnikateľ môže prísť o veľa dobrých rád.

4. Počkajte na správny čas.
Prínosné, ak je čakacia lehota definovaná na základe zváženia všetkých okolností a predpovede sú postavené na tých podmienkach, ktoré sú potrebné na uskutočnenie akcie.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak časové obdobie nie je definované a je vlastne neodôvodnenou zámienkou na odloženie aktivity. Správny čas nemusí prísť nikdy, najmä ak si nezadefinujete, čo znamená „správny čas“.

5. Nájdite si obchodného partnera.
Prínosné, ak vám tento partner pomáha vykonávať aktivity rýchlejšie a efektívnejšie, alebo ak dopĺňa medzery, ktoré môže mať jedna osoba. Partner môže mať napríklad kapitál, zručnosti, znalosti alebo siete kontaktov potrebné na fungovanie podniku.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak partner nie je potrebný na realizáciu konkrétnej činnosti, ale je vybraný pre osobný zisk; ak nie je dôveryhodný; alebo sa nepodieľa na plnení povinností.

6. Počas svojich voľných dní noste oblek .
Prínosné, ak je oblek dôležitou a očakávanou súčasťou vo vašej oblasti podnikania alebo ak sa cítite v obleku pohodlne.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak vlastníte tetovací salón, alebo pracujete v oblasti podnikania, kde je kultúra obliekania iná, alebo ak sa v obleku cítite nepohodlne.

7. Neberte si dovolenku počas prvých 10 rokov.
Prínosné, ak investujete čas a úspory do svojho podnikania a ste s tým spokojní.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak míňate úspory na iné osobné potreby a ak vás práca bez dovolenky unavuje, a potom ste menej produktívni.

8. Reinvestujte svoj zisk do podnikania.
Prínosné ak sú vaše produkty alebo služby obchodovateľné a existuje predpoklad, že by mohli byť aj viac s malými vylepšeniami.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak tovar alebo služby nie sú obchodovateľné a spotrebitelia ich aktívne nekupujú, alebo ak podľa predpovedí ani investície nepomôžu vylepšiť situáciu.

9. Majte jasné ciele.
Prínosné, ak sa vaše ciele zhodujú s požiadavkami spotrebiteľov.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak vaše ciele odporujú požiadavkám spotrebiteľov.

10. Nežiarlite na úspešnejších ľudí.
Prínosné, ak vás žiarlivosť rozptyľuje a povzbudzuje k slepému napodobňovaniu postupov úspešnejších ľudí.
Poskytuje malú pridanú hodnotu, ak vytvára apatiu alebo odrádza od zlepšovania a konkurenčného ducha.

 

TEAMWORK IDEA.
Advice to an entrepreneur:
In pairs, discuss one piece of advice to an entrepreneur from Exercise 4. Your goal is to prove that your advice is the most effective so it is a benefit for the entrepreneur to follow. Refer to the text on the topic, your own experience, and experiences of people you know. Recall any articles you might have read, business success stories, interviews, television shows, and films to give as many supporting examples as you can. After each presentation, vote on whether a particular piece of advice and its evidence have convinced you. The advice that receives the most votes will win. The most important aspect of the exercise is not the content of advice, but the ability to substantiate it and convince others of its value. This is a very useful skill for an entrepreneur to have!

Cvičenie 5

 Sú tieto vyjadrenia pravdivé alebo nie?

1. Generálny riaditeľ spoločnosti „Čerstvé pomaranče“ je podnikateľ.
Pravdivé ak je generálny riaditeľ aj zakladateľ spoločnosti.

2. Chudoba je prirodzeným stavom ľudských bytostí.
Pravdivé. Ľudia sa rodia bez všetkého a musia si vytvoriť vlastné prostredie.

3. Podnikatelia chcú vždy dosiahnuť zisk.
Pravdivé. Zisk je motorom podnikania.

4. Podnikatelia sú najúspešnejší v distribúcii obmedzených zdrojov.
Pravdivé. Na dosiahnutie zisku musia podnikatelia distribuovať zdroje čo najefektívnejšie, inak budú čeliť stratám.

5. Podnikatelia prinášajú vedecký pokrok do každej domácnosti.
Pravdivé. Na dosiahnutie zisku podnikatelia prispôsobujú najnovšie technológie tak, aby vyhoveli potrebám trhu.

6. Podnikatelia dokážu prinútiť ľudí kúpiť si veci, ktoré nepotrebujú.
Nepravdivé. Podnikatelia vás nemôžu prinútiť k ničomu. Oni nám len dajú svoju ponuku a my sa môžeme rozhodnúť, či si ten tovar alebo službu chceme kúpiť alebo nie.

7. Hlavným cieľom podnikateľov je vytvárať pracovné miesta.
Nepravdivé. Ich hlavným cieľom je tvoriť zisk. Avšak aby ho dosiahli, musia vytvárať pracovné miesta.

8. Podnikatelia majú záujem uspokojiť potreby spotrebiteľov rýchlejšie, lacnejšie, pohodlnejšie.
Pravdivé. To je jediný spôsob, akým môžu poraziť konkurenciu.

9. Snaha dosiahnuť zisk je zlá.
Nepravdivé. Dosahovaním zisku podnikatelia napĺňajú potreby zákazníkov, vytvárajú pracovné miesta a platia dane.

 

SKUPINOVÁ PRÁCA!
Vypočujte si, ako vaši spolužiaci hodnotia výroky z Cvičenia č. 5. Predstavte si učebňu ako stupnicu - jeden koniec triedy znamená „rozhodne súhlasím“ a druhý „rozhodne nesúhlasím“. Po vyslovení tvrdenia sa postavte do časti triedy, ktorá reprezentuje váš názor naň. Súhlasia s vami vaši spolužiaci? Prečo? Použite argumenty, aby ste presvedčili tých, ktorí sú od vás najďalej, aby sa k vám pridali, alebo sa aspoň priblížili tam, kde stojíte vy.

Cvičenie 6

 Vytvorte si svoj vlastný podnikateľský plán.

CIEĽ Musí sa zameriavať na vytváranie zisku cez uspokojovanie potrieb zákazníkov.
TYP PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU Spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, živnosť, akciová spoločnosť, družstvo, samostatne hospodáriaci roľník – vyberte si ten, ktorý by z nich najlepšie vyhovoval cieľom a situácii spoločnosti (počiatočný kapitál, riziko, veľkosť).
SPȎSOB 1. 1. Identifikujte sťažnosti a kritiku nespokojných zákazníkov.
2. 2. Staňte sa lepšími ako konkurencia.
OBLASŤ Musí súvisieť s potrebami spotrebiteľov.
OSOBNOSTNÉ KVALITY Kreativita, organizácia, riskovanie, inovatívnosť; schopnosť predvídať, filtrovať informácie a chápať potreby spotrebiteľov.
AKO PORAZIŤ KONKURENCIU Realizujte svoje aktivity lepším, rýchlejším a efektívnejším spôsobom ako iní vo vašom odbore.

ĎALŠIE CVIČENIA

1 užduotis

1. Verslininko vaidmuo visuomenėje. Interviu vaizdo įraše ir klausimai.

1. Kuo verslininkas skiriasi nuo samdomo darbuotojo?

2. Ar verslininko darbas yra kurti darbo vietas?

3. Kokių asmeninių savybių turi turėti verslininkas?

4. Koks yra visuomenės požiūris į verslininkus? Koks yra tavo požiūris?

2 užduotis

2. Lietuvos verslo istorija. Interviu vaizdo įraše ir klausimai.

1. Nuo ko prasidėjo Lietuvos verslo istorija?

2. Kada ir kodėl prasidėjo tikrasis lietuviškas verslas?

3. Koks yra knygnešių indėlis į Lietuvos verslo istoriją?

4. Koks žmogus padarė didžiausią įtaką Lietuvos verslo istorijai? Kokia tai įtaka?

3 užduotis

3. Psichologinis verslininko paveikslas. Interviu vaizdo įraše ir klausimai.

1. Kodėl lietuviams sunku suprasti, kas yra verslininkas? Ar pritari psichologės nuomonei?

2. Kas, anot psichologės, yra pasyvus agresyvumas? Kaip jis susijęs su verslumu?

3. Koks pagrindinis psichologinis aspektas trukdo žmonėms imtis verslo? Ar pritari tokiam teiginiui?

4. Kokia psichologinė savybė lietuviams padeda imtis verslo? Kodėl ji svarbi? Ar tu turi šią savybę?

5. Ar pritari apklausos dalyvių nuomonei, kad verslo verčiau turi imtis vyrai, ne moterys? Kodėl?

4 užduotis

4. Vaizdo įraše užduodamas klausimas susijęs su vienu verslui būdingu reiškiniu – bankrotu. Sustabdykite įrašą 0:38 ir leiskite mokiniams paspėlioti, vėliau parodykite teisingą atsakymą.

 

Exercise 5

Participation task – “Elevator pitch” (a short introduction to a potential investor or partner).

Ask the students to imagine a situation where they are starting out as entrepreneurs and, by accident, they meet a potential investor or business partner in an elevator (for example, Elon Musk, Mark Zuckerberg, or Bill Gates). They have to present their idea, be very convincing, and make an impression.

Rules of the elevator pitch:
1. No more than 5 minutes for preparation (it’s a spontaneous meeting!).
2. Duration of the speech should be from 30 seconds to 2 minutes (about the time that an elevator conversation might take).
3. You are the investor/partner; discuss the pitch with the student. Some of the important factors are the originality of the introduction, the benefits of the proposed idea, uniqueness, concreteness, persuasiveness of argument, selling point, discussion of future communication (leaving an imaginary business card, asking for a card, or setting up a meeting).
4. To make the task more engaging, video record the pitches or conduct them in English.

Exercise 6

Mathematical task.

A company that produces tablet computers makes a yearly profit of 4,625 million euros. During X number of years, 20,000 computers were produced. The production cost of one computer is 100 euros. Employee salary costs during the X number of years were 1,312 million euros and other costs were 864,700 euros. The company paid an income tax of 15 percent from its profit to the state budget. Assess whether the company made a profit.

Answer:

Taxable income: 4,626,000 – (20,000 × 100) – 1,312,000 – 864,700 = 448,300 euros
Income tax: 448,300 × 0,15 = 67,245 euros
Profit after income tax: 448,300 – 67,245 = 381,055 euros

The company was profitable because its net profit after income tax was 381,055 euros.

8 užduotis

Vaizdo įrašas „Lažinuosi, kad manei, jog turi nekęsti šių vaikinų“.

9 užduotis

Mokytojos Jolantos Čėsnienės (Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla) užduotis.

10 užduotis

Mokytojo Antano Petrėčio (Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija) užduotis.

11 užduotis

Mokytojos Inesos Korvel (Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla) užduotis.

12 Užduotis

Užduokite mokiniams šiuos klausimus, paprašykite aptarti poromis:

»Kaip manote, kokios yra pagrindinės verslininko funkcijos visuomenėje?

a.) Paskirstyti ribotus išteklius

b.) Gaminti prekes.

c.) Kurti darbo vietas.

d.) Mokėti mokesčius.

e.) Uždirbti pelną.

f.) Kurti naujus produktus.

g.) Kita

»Su kuriais apibūdinimais jums asocijuojasi verslininkas? Kodėl?

a.) Labdara

b.) Sunkus darbas.

c.) Rizika

d.) Inovacijos

e.) Kūrybingumas.

f.) Prabanga

g.) Korupcija

h.) Kita

»Ar yra verslininkų, kuriuos gerbiate? Kas jie? Už ką gerbiate?

»Kas lemia jūsų požiūrį į verslininkus?

a.) Žiniasklaida.

b.) Mano kaip vartotojo patirtis.

c.) Mano kaip darbuotojo patirtis.

d.) Šeima, draugai.

e.) Kita

»Ar norėtum tapti verslininku? Kodėl?

Patarimas! Palyginkite mokinių atsakymus su visuomenės nuomone: http://www.llri.lt/wp-content/uploads/2017/04/verslininko—vaizdis-2017.pdf

13 užduotis

»Radijo laida, tyrimo aptarimas:

http://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/ekonomika-siandien-verslininko-ivaizdis-lietuvoje/lrinka

Klausimai po laidos:

1. Ar pritariate nuomonei, kad pagrįstą nuomonę apie verslą ir verslininką gali susidaryti tik jei pats dirbai verslo įmonėje?

Galima pritarti, nes praktikoje geriausiai atsiskleidžia ekonomizavimo momentas. Svarbu suprasti skirtingų verslo dalyvių interesus ir tą geriausiai gali padaryti pats būdamas ir darbuotoju, ir pirkėju, o gal net darbdaviu. Darbuotojai nori dirbti kuo lengviau ir uždirbti kuo daugiau, pirkėjai nori gauti kuo geresnę prekę už kuo mažesnę kainą, darbdaviai stengiasi suderinti abiejų pusių norus. Taip pat yra žmonių, kurie nėra dirbę versle ar pradeda dirbti verslo įmonėje po valstybinės tarnybos, jie dažnai verslą supranta kaip nelabai garbingą, orų, prestižinį užsiėmimą. Į verslą jie žiūri abstrakčiau

2. Kaip manote, kodėl skiriasi jaunų ir vyresnių žmonių požiūris į verslininko vaidmenį? Kokie šie požiūriai? Kodėl jie skiriasi?

Požiūris priklauso nuo konkrečių žmonių ir jų patirčių, bet tyrimai rodo, kad jauni žmonės pozityviau žiūri į verslą nei vyresnioji karta. Tą galima aiškinti istorine sovietine patirtimi, kai ekonomiką, gamybą ir iš dalies vartojimą kontroliavo valdžia. Taip sukuriama iliuzija, kad gerovę kuria ne verslas, bet valstybė.

3. Ar galima susidaryti pagrįsta nuomonę apie verslininkus, remiantis tik žiniasklaidos pateikiama informacija?

Sudėtinga susidaryti argumentuotą nuomonę tik iš vieno šaltinio. Žiniasklaida dažnai iškelia pačius svarbiausius, opiausius įvykius, vieno ar kito verslininko sėkmes ar nesėkmes, bet tai nebūtinai atspindi realią situaciją.

4. Ar sutinkate, kad verslas yra kultūros dalis, kodėl?

Taip, nes pirminė kultūros reikšmė yra perdirbti gamtos išteklius taip, kad jie būtų tinkami naudojimui, kad jie palengvintų žmonių gyvenimą. Kultūra yra skirtinga nuo gamtos būtent dėl žmogaus įsikišimo, aplinkos pavertimo tinkama gyventi.

 

14 užduotis

Sovietmečiu, kai Lietuvoje vyravo planinė ekonomika, atsirasdavo ir privati verslininkystės iniciatyva. Žmonės pirkdavo ir perparduodavo turguje prekes (drabužius, gėles, maistą ir kt.), teikdavo įvairias paslaugas (megzdavo, siūdavo, remontuodavo ir kt.) ir taip prasimanydavo papildomų pinigų. Paprašykite mokinių paklausinėti tėvų ar senelių, kokia papildoma verslo veikla jie užsiėmė sovietmečiu.

Aprašykite šį interviu, atsiųskite mums ir gaukite nemokamą prisijungimą prie Mokytojo knygos neribotam laikui.

Galimi interviu klausimai:

  • Koks buvo pagrindinis jūsų darbas sovietmečiu?
  • Ar užsiėmėte kita, papildoma veikla tam, kad užsidirbtumėte? Kokia tai buvo veikla?
  • Kodėl teko užsiimti papildoma veikla?
  • Dėl kokių priežasčių užsiėmėte būtent šia veikla?
  • Kaip nustatydavote prekės/paslaugos kainą?

15 užduotis

Išbandykite Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ekonomikos mokytojos Eglės Vasiliauskaitės verslo blogo užduotį

 

 

16 užduotis

Išbandykite Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokytojos Ritos Adomaitienės užduotį!

 

Interesting facts

During World War II, many companies in Germany faced losses because they couldn’t find enough raw materials for their production. Such was the case with the soft drink production giant Coca-Cola, which couldn' t import their special syrup used for production of the drink due to the embargo. However, some food products were abundant and cheap, like apple pomace and whey, which were leftover products from the production of cider and cheese. Max Keith, head of Coca-Cola Deutschland, used those accessible materials to create a new product, but he couldn’t think of a name. He called over his whole team and told them to “use their imagination” (fantasie in German), which prompted one of the employees to retort “Fanta!”

 

Nick Woodman, the founder of GoPro, is a great example of someone who likes to keep his word. After establishing the company in 2004, its first employee was Neil Dana. In starting the business, Woodman promised him 10 percent of the company’s stocks. After 10 years, Woodman kept his promise by paying Neil Dana $229 million.

 

Technology giant Apple had its best quarter yet in 2014 after releasing the new iPhone 6. The profit of the last three months of that year was $18 billion, which is more than the yearly GDP of Iceland.

 

IKEA sells about an average of 150 million units of its famous meatballs a year. Food sales bring in about $2 billion in income to the company every year. IKEA started selling food in its stores about 30 years ago, when the founder of the company, Ingvar Kamprad, realized that hunger might lure customers away from his stores.
Close teaching guidelines

Objectives

1. To understand the role of an entrepreneur in society and the economy.
2. To understand different business models and be able to choose the best model in a given situation.
3. To understand the role profit plays in business.
4. To understand the relationship between profit and risk.
5. To differentiation innovation from a scientific invention.
6. To identify one's entrepreneurial qualities.
7. To create a business model.

Differentiation

★ Regular tasks suitable for all pupils: no. 3 & 4.
★ Advanced level 1 tasks suitable for average and more advanced pupils: no. 1, 2, 5, 6.
★ Advanced level 2 tasks suitable for advanced pupils: no. 2.